Home Farms Окрупняване и модернизация на млечните ферми - кравеферми. Бизнес идеи, бизнес план и проект, инвестиции и финансиране - втора част

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2337493
Окрупняване и модернизация на млечните ферми - кравеферми. Бизнес идеи, бизнес план и проект, инвестиции и финансиране - втора част Print
There are no translations available.

Препоръки на специалистите от Респект’93 ООД

Част ІІ-ра. Препоръки на специалистите от Респект’93 ООД

Изискванията за сграден фонд са поместени в Наредба № 44 от 20 април 2006 г. Преди разглеждане на Наредба 44, трябва да се направи едно уточнение - регистрацията на животновъден обект по Наредба 44 и категоризацията на кравефермите са две отделни процедури. Изискванията за сградовия фонд при категоризирането са изготвени съгласно Приложение ІІІ, Секция ІX, Глава І (ІІ) на Регламент 853/2004/ЕС.

Основните изисквания при този регламент са:

А. Изисквания към помещения и оборудване

 1. Съоръженията за доене на мляко и помещенията, където се съхранява млякото, след манипулация или охладено, трябва да бъдат разположени и конструирани така, че да ограничат риска от замърсяване на млякото.
 2. Помещенията за съхраняване на млякото трябва да са защитени от вредители, да са отделени по подходящ начин от помещенията, в които са настанени животните и където е необходимо, да отговарят на условията, определени в Част В; помещенията трябва да притежават и подходящи хладилни съоръжения.
 3. Повърхности на оборудване, които влизат в контакт с млякото / съдове, прибори, контейнери, резервоари и т.н, предназначени за доене, събиране и транспортиране на млякото/ трябва да могат лесно да бъдат почиствани и където е необходимо, дезинфектирани и поддържани в добро състояние. Това налага използването на гладки, лесни за измиване и нетоксични материали.
 4. След употреба такива повърхности трябва да бъдат почиствани и където е необходимо , дезинфектирани. След всяко пътуване или всяка серия от пътувания, когато периодът от време между разтоварване и следващо натоварване е много малък, но във всички случаи най-малко един път дневно, контейнерите и резервоарите, използвани за транспортиране на сурово мляко, трябва да бъдат почиствани и дезинфектирани по подходящ начин преди да бъдат отново използвани.

Доколкото тези изисквания допускат различни технологични схеми, експертите, партньори на Респект’93 ООД ви съветват:

Най добри резултати, с най-малък разход на труд и най-малка зависимост от субективния фактор се получават при:

 • свободно-боксово отглеждане на кравите в помещения с голям обем, много чист въздух и естествена светлина;
 • зона за движение в двор на открито;
 • доене в доилни зали от различен тип, в зависимост от големината на стадото;
 • автоматизиран мониторинг и индивидуално дозиране на храненето, съобразно млечността и теглото, посредством Автоматизирана информационна системи и индивидуални чипове (транспондери) за животните;
 • добри резултати се получават и при хранене, чрез използване на Миксер-вагони за хранене с пълнодажбена смес.

Доилни зали за крави.

Преди да започне проектирането, фермера трябва да уточни в разговор с нашите технолози, още някой важни детайли:

 • какъв ще е годишния ремонт на стадото;
 • разширено или просто възпроизводство на стадото ще се прилага;
 • ще се закупуват ли от вън разплодни юници и колко;
 • какви категории телета ще се отглеждат, кога и как ще се реализират;
 • как ще се почиства, събира, обработва и реализира торовата маса.

Едва след уточняване на пълната технология на отглеждане и избиране на цялото оборудване, може да се говори за идеен проект и създаване на ориентировъчни количествени и стойностни сметки.

1.Съоръженията за доене на мляко и помещенията, където се съхранява млякото, след манипулация или охладено, трябва да бъдат разположени и конструирани така, че да ограничат риска от замърсяване на млякото 

 
 
 • Bulgarian (Bulgaria)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?
 

Random project

48d.jpg

Who is online

We have 70 guests online