Конструктивно обследване на промишлена сграда Печать
Автор: инж. Ивайло Драганов   
18.08.2011 15:10
There are no translations available.

Промишлена сграда 77476.507.120.2 на

ОБЕКТ: Промишлена сграда 77476.507.120.2 в имот 77476.507.120 на „ПАНХИМ“ ООД“

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ОБСЛЕДВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПАНХИМ“ ООД“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕСПЕКТ'93“ ООД Стара Загора

Проектанти: инж. И.Драганов, инж. Р.Драганов, инж. С. Драгов 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 І. Обяснителна записка – Доклад от конструктивното обследване

ІІ. Приложения:

1. Снимков материал.

2. Статически изчисления – 10 стр.

3. Статически изчисления, включетелно кран 3,2 т. – 11 стр.

4. Оразмеряване на колона 40/50 – 2 стр.

5. Оразмеряване на колона 40/50, вкл. Кран – 2 стр.

6. Оразмеряване на долен пояс на ферма 20/22 – предв. напрегнато сечение – 1 стр.

7. Оразмеряване на диагонали на ферма 20/12 – 2 стр.

8. Оразмеряване на надлъжно ребро на покривна панела 7/30 – 2 стр.

9. Оразмеряване на фундамент под сглобяема колона 2,20х2,20 – 4 стр.

10. Протокол за изпитване – колона №2 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

11. Протокол за изпитване – ферма №3 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

12. Протокол за изпитване – покривна панела №4 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

13. Напречен разрез – чертеж СК-0.1.

14. Армировка по сечения на елементите – чертеж СК-0.2.

Обновлено 16.11.2011 14:47